Get Adobe Flash player

Opłaty

 

    Opłaty za przedszkole wnosi się w okresach miesięcznych do 10 – go każdego miesiąca na konto bankowe nr:

79 1930 1624 2009 6800 2971 0001

 

  • Płatność  w Banku BPS oddział w Wasilkowie bez dodatkowych opłat
  • w opisie przelewu proszę podać: opłata stała ... zł. opłata za wyżywienie ... zł.; imię i nazwisko dziecka 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. ponad podstawę programową realizowaną w godzinach 7.30-12.30

Opłata za żywienie wynosi 4 zł. za trzy posiłiki. Dzieci zapisane na 5 godzin przynosza własne śniadanie i mają możliwość slorzystania z obiadu. Cena jednego posiłku wynosi 2 zł.
 
Dieta przedszkolna – wzorem lat ubiegłych dla dzieci będących na diecie bezmlecznej, produkty mleczne będą zamieniane na zastępniki w miarę potrzeb – dostarczyć należy zaświadczenie lekarskie o diecie  
 
Rodziny będące w trudnej sytacji finansowej mogą starać się o dofinansowanie z MOPS.O dopłatę do żywienia dziecka w przedszkolu ubiegać się można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie i decyzję należy złożyć u intendenta przedszkola.

Rodziny posiadające Kartę Dużej rodziny moga starać się o obniżenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu o 50 % po dostarczeniu kopii karty dziecka oraz potwierdzenia zameldowania.

 UBEZPIECZENIE DZIECI na rok szkolny 2015/ 2016 wynosi 36 zł.

 

Dzieci będą ubezpieczone w ramach grupowego ubezpieczenia szkonego Edu Plus : NAU -  Razem korzystniej; InterRisk

Wysokość składki za cały rok - 36,00 zł,

Wysokość ubezpieczenia na 12 000 zł.

zgłaszanie szkód:

  • Wniosek do pobrania lub uzupełnienia on-line: www.szkody.nau.pl
  • telefonicznie +48 22 584 10 00
  • faksem +48 22 350 73 16
  • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro Obsługi Klienkta: 801 11 22 55

Potrzebne dokumenty: wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu NNW, dokumentacja medyczna, potwierdzenie przez placówkę objęcia dziecka ochroną ubezpieczeniową (dostępny w sekretariacie placówki)

 

Inne opłaty:

  • Komitet Rodzicielski - 60 zł (za cały rok)
  • Ubezpieczenie – 36 zł.

 

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Przedszkola w Wasilkowie - w przypadku zalegania z opłatą przez dwa miesiące dziecko może być skreślone z listy wychowanków.

Informację o rezygnacji z przedszkola należy złożyć u dyrektora na piśmie z końcem miesiąca - dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za Przedszkole (Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców).