Get Adobe Flash player

EDUKACJA FUNDAMENTALNA W PRZEDSZKOLU

 

 

 fundamnet 3_20140402_1315262546

 

 

 

 

Dzieci z grupy zielonej wraz z rodzicami z Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie z ul. Polnej biorą udział w jednym z najnowocześniejszych projektów edukacyjnych w Polsce, prowadzonym przez Fundację ,, Instytut Nowoczesnej Edukacji - „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. 

 

 

fundamnet 2_20140402_1306868650

 

 

Program ten oparty na teorii rozwoju inteligencji wielorakich Howarda Gardnera zwraca uwagę na osiem rodzajów inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. To jednak,  w jakim stopniu i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia oraz przedszkola, w którym dziecko się wychowuje. Wylicza się więc inteligencje: lingwistyczną, logiczno-matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną oraz ruchową, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe dzieci. Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia się w taki sposób, aby dziecko mogło rozwijać się wszechstronnie. Dlatego w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich. 

 

 fundamnet 1_20140402_1271729066

 

 

Program Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu jest realizowany równolegle z programem wychowania przedszkolnego.