Get Adobe Flash player

1 % podatku

 

AKCJA „1% DLA MOJEJ SZKOŁY”

Przedszkole w Wasilkowie przystąpiło do Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła którego celem jest rozwiązywanie problemów finansowych i znalezienie środków na edukację. Projekt pomocy finansowej dla szkół o nazwie 1% dla mojej szkoły stwarza rodzinom dzieci i nauczycielom możliwość do zadecydowania i przeznaczenia części swoich podatków na polepszenie warunków kształcenia dzieci w naszym przedszkolu. Wdrożenie projektu stało się możliwe dzięki zapisowi Art.27 Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego.

Przesłany przez Państwa 1% podatku będzie gromadzony na indywidualnym koncie naszego przedszkola w stowarzyszeniu. Argumentem przemawiającym za wyborem tej możliwości powinna być świadomość, że podatek w wysokości 1% i tak przekazany Państwu może wrócić do Waszej placówki. Do 31 maja b.r. po weryfikacji poniesionych kosztów związanych z obsługą konta, Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła wyśle do swoich partnerów w akcji pisemną informację o przyznanych środkach finansowych. Na tej podstawie nasze przedszkole prześle Stowarzyszeniu zapotrzebowanie na określony rodzaj pomocy.Dodatkowych informacji można zasięgnąć na stronie Stowarzyszenia: www.ps.org.pl

Wynik finansowy akcji zależy w ogromnej mierze od Państwa zaangażowania

Jak przekazać 1% podatku dzieciom z naszych placówek:

Krok 1
Należy obliczyć wysokość należnego podatku i wpisać ją do zeznania podatkowego. Oblicz 1% z tej kwoty

Krok 2
Następnie należy wpisać kwotę 1% podatku, zaokrąglając ją do pełnych dziesiątek groszy w dół, w formularzu PIT (rubryka: Kwota1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego). Jest to pozycja:

  • nr 179, jeśli rozliczasz się na formularzu PIT-36
  • nr 111, jeśli rozliczasz się na formularzu PIT-37
  • nr 103, jeśli rozliczasz się na formularzu PIT-28

W następnej pozycji wpisz pozostałe 99% należne fiskusowi.

Krok 3
Druk do wpłaty otrzymasz w naszej placówce. Nie zapomnij o zamieszczeniu w nim (poza obliczoną kwotą 1% podatku) swojego imienia, nazwiska, oraz adresu; do tego zobowiązuje Cię Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Krok 4
Wpłaty na rachunek nr 91 1320 0022 0112 2229 0000 0905 (STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM;PRZYJAZNA SZKOŁA;(ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice) możesz dokonać na poczcie lub w banku (bez dodatkowych opłat) przed złożeniem zeznania podatkowego za rok 2006.
Jako tytuł wpłaty należy wpisać: wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego na podst. Art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Krok 5
Czekaj. Jeżeli nadpłaciłeś podatek, to Urząd Skarbowy zwróci równowartość podarowanej nam sumy wraz z resztą nadpłaconego podatku. Jeśli w rozliczeniu wychodzi niedopłata, wtedy pomniejszasz swoją należność o równowartość 1%.