Get Adobe Flash player

Kącik logopedyczny

Od roku szkolnego 2007/2008 w Przedszkolu w Wasilkowie utworzony został etat logopedy. Zajmuje się tym mgr Bożena Stasiełuk. We wrześniu w grupach pięciolatków przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne. Wszystkie dzieci potrzebujące pracy w tym kierunku są objęte bezpłatną terapią logopedyczną.

Ćwiczenia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu, w czwartki w godz. 9.30.- 12.30 w przedszkolu przy ul. Sienkiewicza i we wtorki, w godz. 9.30.- 12.30 w przedszkolu przy ul Polnej. Dzieci mają założone zeszyty, w których zapisywane są ćwiczenia do utrwalania w domu. Rodzice powinni wspólnie z dziećmi powtarzać zadaną pracę. Efekty terapii będą wtedy widoczne szybciej i dziecko nie będzie miało trudności w przyswajaniu pozostałych coraz trudniejszych zadań.

Bardzo ważne jest by dziecko idąc do szkoły miało prawidłową wymowę. Jest wtedy odważniejsze, łatwiej zaadoptuje się w klasie pierwszej. Nauka nie będzie sprawiała mu zbytnich kłopotów, również wśród rówieśników postrzegane będzie jako „równy” kolega. Dzieci z wadami wymowy często wyśmiewane są przez kolegów, dzieci je przedrzeźniają co może być dodatkowym stresem. Uczniowie ci mogą mieć również kłopoty w nauce, szczególnie w pisaniu. Nieprawidłowa wymowa odbije się na pisowni.

Chciałabym, by rodzice dołożyli starań, aby pomóc dziecku. Zapewne będzie to miało pozytywny wpływ na postępy w nauce jak i na przezwyciężanie lęku przed pójściem do klasy pierwszej.

logopeda

mgr Bożena Stasiełuk