+ Strona główna

+ O projekcie

+ Publikacje

+ Dokumenty

+ Współpraca

+ Galeria

+ Informacje

+ Zespół

+ Kontakt

 

Ogromnie się cieszymy, że możemy uczestniczyć w realizacji projektu systemowego Przedszkole przyjazne dzieciom szansą na prawidłowy start; w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Jesteśmy pewni, że przystępując do naszego projektu podjęliście państwo słuszną decyzję.

Przedszkole w Wasilkowie
zaprasza dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat do oddziału 5 godzinnego
w ramach projektu „Przedszkole przyjazne dzieciom szansą na prawidłowy start”.
Oferta skierowana jest do dzieci:

· z rodzin rodziców bezrobotnych,

· z rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej

· z rodzin tzw. wielodzietnych.

 

Projekt ten powstał z myślą o rodzicach dzieci, które mają utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej umożliwi Państwa dzieciom lepszy start w dalszej edukacji. Z badań wynika, że dzieci objęte różnymi formami edukacji przedszkolnej są w szkole oceniane jako bardziej niezależne, otwarte, odważne i bardziej wytrwałe

W związku z powyższym w Filii Przedszkola w Wasilkowie przy ul. Polnej w ramach projektu organizowane są dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 3, 4 i 5 letnich (oddział ranny
i oddział popołudniowy). Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatny i będzie wynosił 5 godzin.

Zapewniamy:

· realizację nowej podstawy programowej,

· wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, posiadającą doświadczenie z pracy z dziećmi,

· bezpłatną opiekę logopedyczną,

· spotkania dla rodziców,

· spotkania integracyjne z dziećmi,

· wycieczki i inne atrakcje.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą propozycją, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z nami, wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego i dostarczenie jej do biura projektu, które mieści się w Przedszkolu w Wasilkowie przy ul. Sienkiewicza 24 w godz. od 8.00 do 15.00.
Pobyt dziecka w placówce będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu (tel: 798464959) oraz dyrektor przedszkola: (085 7185 501).

Serdecznie zapraszamy

Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© Copyright 2009 Joanna Broniszewska-Hyzy

Created by tadeusz-hyzy.eu